Thuis

Wij bieden kinderen die (tijdelijk) niet thuis kunnen wonen een plek in ons gezinsvervangend huis. Dit kan voor korte duur of voor langere tijd.

Samenwerking

Als gezinshuis werken we samen met de diverse ketenpartners.

Kwaliteit

Kwaliteit vinden wij belangrijk. Wij werken met professionals, werken aan HKZ certificering en zijn aangesloten bij het Klachtenportaal Zorg.

 

 

 Over ons

    Wij zijn Roel en Jeannette de Boer. Met Thuis Zuid Limburg, gelegen in het heuvelland willen wij een bijdrage leveren aan de jeugdhulp in Zuid-Limburg. Wij staan voor kleinschalige, kwalitatief goede jeugdzorg met respect voor het individu. Jeannette & Roel zijn als Jeugd- en gezinsprofessional SKJ geregistreerd onder nummer: 110028105 (Jeannette) en 100027080 (Roel)

Ga naar boven