Wij vinden het belangrijk, dat iedereen, die in ons huis woont en/of verblijft zich prettig voelt in zijn of haar omgeving. Bij klachten van inwonende kinderen, ouders of aanverwanten, proberen wij zo snel mogelijk tot een oplossing te komen. Wij vinden het daarom prettig als klachten direct aan ons worden geuit, zodat we het samen kunnen oplossen.  Dit kan persoonlijk, maar ook telefonisch of schriftelijk.

U heeft wettelijk gezien het recht om u direct tot de klachtencommissie te richten. Deze commissie is onafhankelijk en de leden hiervan zijn niet in dienst van Thuis Zuid Limburg. Wij zijn hiervoor aangesloten bij het Klachtenportaal Zorg. Daarnaast heeft u de mogelijkheid om contact op te nemen met een vertrouwenspersoon van het AKJ (vertrouwenspersonen in de jeugdzorg).

Bekijk hieronder het:

Volledige klachtenreglement

Stappenplan bij klachten

  1. Informeel, bespreek de klacht direct met een van de ouders of medewerkers, in persoon, per telefoon, per briefpost of e-mail. De klachten functionaris van Klachtenportaal Zorg kan hierbij betrokken worden om te bemiddelen.

  2. De cliënt of diens vertegenwoordiger wordt in de gelegenheid gesteld om diens ongenoegen te bespreken. Andere personen worden betrokken bij dit gesprek als dit bevorderlijk is voor de oplossing van de onvrede en de cliënt of diens vertegenwoordiger daartegen geen bezwaar maakt.

  3. Wanneer het gesprek niet tot een afdoende oplossing van het ongenoegen leidt, wordt de cliënt of diens vertegenwoordiger gewezen op deze klachtenregeling. Daarbij wordt ook gewezen op de mogelijkheid advies in te winnen bij de Klachtenfunctionaris. De Klachtenfunctionaris en de cliënt of diens vertegenwoordiger proberen in samenspraak met elkaar op informele wijze tot een bevredigende oplossing te komen.

  4. De cliënt of diens vertegenwoordiger kan, indien het ongenoegen niet is weggenomen, dan wel indien zich de situatie voordoet dat cliënt of diens vertegenwoordiger zich niet rechtstreeks tot de zorgaanbieder wil wenden, een klacht indienen door op www.klachtenportaalzorg.nl het klachtenformulier in te vullen, of contact op te nemen met Klachtenportaal Zorg via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Bij het indienen van een klacht kan de cliënt of diens vertegenwoordiger beroep doen op ondersteuning van de Klachtenfunctionaris. Deze ondersteuning bestaat uit het door de Klachtenfunctionaris bijstaan van de klager bij het formuleren van de klacht.

  5. De datum waarop de klacht is ingediend, geldt als de aanvangsdatum van de behandeltermijn, als vermeld in artikel 7 van deze klachtenregeling.

  6. Indien een klacht wordt ingediend door een vertegenwoordiger of nabestaande van de cliënt, kan Klachtenportaal Zorg verlangen dat stukken worden overgelegd, waaruit blijkt dat de klager in die hoedanigheid handelt.

  7. Klachtenportaal Zorg stuurt binnen vijf werkdagen na ontvangst van de klacht een bevestiging van de ontvangst van de klacht aan de klager en neemt telefonisch of per e-mail contact op met klager.

 


Klachtenportaal zorg

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
klachtenportaalzorg.nl

Ga naar boven